שינוי קו בנין, בסמת טבעון

תוכנית 10/ מע/ מק/ 6265/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, בסמת טבעון
מספר: 10/ מע/ מק/ 6265/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בניה צדדי קדמי ואחורי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10366חלק297
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6265אחוד תכניות מפורטות בסמת טבעוןשינוי
תוכניתג/ 7512שינוי לתקנון תכנית מפורטת - בסמת טבעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/2005תאריך פרסום: 30/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5413. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים25/05/2005
פרסום להפקדה ברשומות14/12/2004תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5349. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/08/2004
פרסום להפקדה בעיתונים13/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200400701/08/2004