שינוי קו בנין, והגדלת מס' קומות, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 7574/ 03/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, והגדלת מס' קומות, סחנין
מספר: ג/ לג/ 7574/ 03/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בנין צדדים וקדמי והגדלת מס' הקומות וגובה הבניין

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי קווי בנין הצדדי ל- 2 מטר במקום 5 מטר.
2. שינוי קוו הבנין הקדמי לאפס במקום 3 מטר.
3. שינוי גובה הבניין ל-12 מטר במקום 8 מטר.
4. שינוי מס' הקומות ל- 3 קומות במקום 2 קומות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19291חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7574שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח למלאכה ותעשיה זעירה , שינוי למתאר, סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/07/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200300731/07/2003