שינוי קו בנין, טורעאן

תוכנית גמ/ מק/ 8584/ 306

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, טורעאן
מספר: גמ/ מק/ 8584/ 306
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- מתן לגיטימציה לבנין הקים בתחום התכנית על ידי:-

הקטנת קו בנין קדמי צדדי ואחורי והגדלת אחוז בניה הקומה במסגרת סה"כ אחוזים מותרים.
והכל בסמכות הועדה המקומית בהתאם לסעיף 62א(א)

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיטורעאןטורעאן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16638חלק30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8584תכנית מתאר טורעןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/2008תאריך פרסום: 30/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5825. שנה עברית: התשסח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/04/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800730/04/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200600130/01/2006