שינוי קו בנין, יפיע

תוכנית 4/ מע/ מק/ 9607/ 56

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, יפיע
מספר: 4/ מע/ מק/ 9607/ 56
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות בניה.

עיקרי ההוראות:
- שינוי בקווי בניןלפי תשריט מצורף.
- ניוד אחוזי בניה ללא שינוי בסה"כ אחוזי בניה והגדלת שטחי שירות.
- שינוי תכסית קרקע ל- % 52.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16874חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12251שכונת מגורים ביפיעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/06/2011תאריך פרסום: 23/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6253. עמוד: 4890. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/01/2011
פרסום להפקדה ברשומות12/12/2010תאריך פרסום: 12/12/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6187. עמוד: 2060. שנה עברית: התשעא .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201100102/01/2011