שינוי קו בנין, יפיע

תוכנית 4/ מע/ מק/ 6429/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, יפיע
מספר: 4/ מע/ מק/ 6429/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין אחודי וקדמי ( צפוני ) לפי סעיף 62א(1)4.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16881חלק37
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6429שנוי יעוד למגורים , יפיעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/11/2005תאריך פרסום: 17/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5458. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים28/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות22/03/2005תאריך פרסום: 22/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5381. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2005
פרסום להפקדה בעיתונים16/02/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500228/02/2005