שינוי קו בנין, יפיע

תוכנית 4/ מע/ מק/ 6429/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, יפיע
מספר: 4/ מע/ מק/ 6429/ 50
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16881חלק34, 36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6429שנוי יעוד למגורים , יפיעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/2009תאריך פרסום: 31/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5993. עמוד: 5550. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/05/2009
פרסום להפקדה ברשומות23/04/2009תאריך פרסום: 23/04/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5943. עמוד: 3482. שנה עברית: התשסט .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200900626/05/2009