שינוי קו בנין, כפר כנא

תוכנית מע/ מק/ 5942/ 03

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קו בנין, כפר כנא
מספר: מע/ מק/ 5942/ 03
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין צידי ( 1.62 במקום 3 מטר), למתן
ליגיטמציה לבית קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17386חלק18