שינוי קו בנין, כפר כנא

תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, כפר כנא
מספר: 8/ מע/ מק/ 8588/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקוי בניה לקומת קרקע בלבד, לפי תשריט

עיקרי הוראות התכנית
- צד צפוני מ-3 מטר ל- 0.38 מטר
- צד מערבי מ- 3 מטר ל- 1.33 מטר

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17394חלק28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/01/2005תאריך פרסום: 19/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5360. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים26/11/2004
פרסום להפקדה ברשומות08/01/2004תאריך פרסום: 08/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5263. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/12/2003
פרסום להפקדה בעיתונים21/12/2003