שינוי קו בנין, כפר מנדא

תוכנית גא/ מק/ 06/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, כפר מנדא
מספר: גא/ מק/ 06/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין הקבוע בתכנית

עיקרי הוראות התכנית:-

- קביעת / הגדלת צפיפות
- קביעת / שינוי מרווחי בניה.
- קביעת / שינוי גובה בניינים
- הנחיות לעיצוב אדריכלי
- קביעת השלבים וההתניות לביצוע

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםכפר מנדאכפר מנדא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17573חלק67-68
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7676תכנית מתאר, כפר מנדאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/03/2008תאריך פרסום: 16/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5786. עמוד: 2378. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2007
פרסום להפקדה ברשומות05/07/2007תאריך פרסום: 05/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5689. עמוד: 3433. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה30/03/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/02/2007