שינוי קו בנין, כפר מנדא

תוכנית גא/ מק/ 07/ 75

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, כפר מנדא
מספר: גא/ מק/ 07/ 75
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קווי בנין,

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםכפר מנדא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17572חלק103
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7676תכנית מתאר, כפר מנדאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/11/2008תאריך פרסום: 09/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5864. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800730/04/2008