שינוי קו בנין, מגרש 303, אילניה

תוכנית גת/ מק/ גבמ75/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, מגרש 303, אילניה
מספר: גת/ מק/ גבמ75/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינו בקו בנין במגרש 303 .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןאילניה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15141חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/12/2009תאריך פרסום: 07/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6030. עמוד: 888. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה ברשומות14/07/2009תאריך פרסום: 14/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5977. עמוד: 4958. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/03/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200900426/03/2009