שינוי קו בנין, מגרש 43, בר יוחאי

תוכנית מה/ מק/ גבמ65/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, מגרש 43, בר יוחאי
מספר: מה/ מק/ גבמ65/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילבר יוחאי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13679חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 65שכונת בר-יוחאי - מרכז מרוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר04/12/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200801604/12/2008