שינוי קו בנין, מגרש 60, רקפת

תוכנית מש/ מק/ 131/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, מגרש 60, רקפת
מספר: מש/ מק/ 131/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות בניה:
1. שינוי קו בנין אחורי לפרגולה וקו בנין צידי וקדמי למחסן עפ"י המפורט בטבלת הוראות הבניה.
2. שינוי חלוקת שטחי מבני עזר לאחסון וחניה ללא שינוי סך השטח הכולל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגברקפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19283חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 131רקפתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/01/2005תאריך פרסום: 19/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5360. שנה עברית: התשסה .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200400801/09/2004