שינוי קו בנין, מג'דל כרום

תוכנית בכ/ מק/ 10351/ 7/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, מג'דל כרום
מספר: בכ/ מק/ 10351/ 7/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קו בנין צדדי שמאלי בשטח מסחרי מ- 9 מטר על פי ג/ 10351 ל- 5 מטר בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62א(א)4.

- הקטנת קו בנין צדדי שמאלי מ- 9 מטר ל- 5 מטר , שינוי במיקום ובקונטור מבנים בתכנית הבינוי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםמג'ד אל כרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19040חלק68-6967, 70, 73
19050חלק27, 29, 108, 11224-26, 28, 30, 107, 111, 113
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10351שינוי יעוד משטח חקלאי למתחם מסחרי הכולל תחנת תידלוק, מג'ד אל כרום.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/11/2008תאריך פרסום: 09/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5864. שנה עברית: התשסט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/09/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/04/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200801430/09/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800730/04/2008