שינוי קו בנין, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9169/ 01/ 81

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, סחנין
מספר: ג/ לג/ 9169/ 01/ 81
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין קדמי צפוני מ- 3 מטר ל- 1.8 מטר וקו בנין מזרחי מ- 2 מטר ל = 0 .
לאפשר תוספת בינוי במגרש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19282חלק64-65
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/10/2003תאריך פרסום: 08/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5230. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה ברשומות16/06/2002תאריך פרסום: 16/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5084. עמוד: 2723. שנה עברית: התשסב .