שינוי קו בנין, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 7574/ 08/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, סחנין
מספר: ג/ לג/ 7574/ 08/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת בווי בניה לפי תשריט מצב מוצע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19290חלק14-104
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/2009תאריך פרסום: 31/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5993. עמוד: 5549. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר04/12/2008
פרסום להפקדה ברשומות09/11/2008תאריך פרסום: 09/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5864. עמוד: 291. שנה עברית: התשסט .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200801604/12/2008