שינוי קו בנין, סלאמה

תוכנית מש/ מק/ 6931/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, סלאמה
מספר: מש/ מק/ 6931/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין.

עיקרי ההוראות:
- שינוי קווי בנין, בהתאם לתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19404חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6931כפר סאלמהכפיפות
תוכניתמש/ מק/ 6931/ 3הקטנת גודל מגרש מינימלי, סלאמהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/10/2011תאריך פרסום: 10/10/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6307. עמוד: 177. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2011תאריך פרסום: 23/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6253. עמוד: 4891. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/06/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201100712/06/2011