שינוי קו בנין, עבדון

תוכנית מג/ מק/ 2009/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, עבדון
מספר: מג/ מק/ 2009/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין קדמי באזור מגורים מ- 5 מטר ל- 4 מטר לפי סעיף 62א(א)4 לחוק

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףעבדון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18601חלק2, 171, 3-4, 8, 12-14, 18
18676חלק2-3, 45-46
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9955הרחבת שטח הישוב, שינוי למתאר, מושב עבדוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/09/2009תאריך פרסום: 30/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6002. עמוד: 65. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר07/07/2009
פרסום להפקדה ברשומות22/06/2009תאריך פרסום: 22/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5968. עמוד: 4495. שנה עברית: התשסט .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200900807/07/2009