שינוי קו בנין, עילוט

תוכנית 3/ מע/ מק/ 7215/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, עילוט
מספר: 3/ מע/ מק/ 7215/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17483חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/2006תאריך פרסום: 31/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5572. עמוד: 4844. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2006
פרסום להפקדה ברשומות08/03/2006תאריך פרסום: 08/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5503. עמוד: 2174. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים14/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2006. עיתון: כל אל ערב.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200600430/04/2006