שינוי קו בנין, עילוט

תוכנית 3/ מע/ מק/ 7215/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, עילוט
מספר: 3/ מע/ מק/ 7215/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בנין הקבועים בתוכנית למגרש 62/18/4

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17485חלק62
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13397הרחבת שטח למגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/12/2009תאריך פרסום: 07/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6030. עמוד: 889. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/05/2009
פרסום להפקדה ברשומות07/05/2009תאריך פרסום: 07/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5947. עמוד: 3600. שנה עברית: התשסט .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200900626/05/2009