שינוי קו בנין, עילוט

תוכנית 3/ מע/ מק/ 7215/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, עילוט
מספר: 3/ מע/ מק/ 7215/ 34
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17488חלק49
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/12/2009תאריך פרסום: 28/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6038. עמוד: 1151. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר04/08/2009
פרסום להפקדה ברשומות14/07/2009תאריך פרסום: 14/07/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5977. עמוד: 4959. שנה עברית: התשסט .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200900904/08/2009