שינוי קו בנין, ריינה

תוכנית 6/ מע/ מק/ 5507/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, ריינה
מספר: 6/ מע/ מק/ 5507/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית שינוי לקווי בנין לפי מצב קיים.

עיקרי הוראות התכנית:-
- שינוי קווי בנין קדמי 3 מט ל- 1.99 - 0. מטר.
- שינוי קווי בנין צדדי מ- 3 מטר ל- 1.52 - 1. מטר.
- שינוי קווי בנין אחורי מ- 3 מטר ל- 2.55 - 0. מטר

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17526חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5507אדמות ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/09/2004תאריך פרסום: 13/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5329. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200400430/04/2004