שינוי קו בנין, רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 4224/ 60

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 4224/ 60
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שיניוי קוקו בנין ביןחלקות 84 , 57 באזור התעסוקה, רמת ישי

עיקרי ההוראות:
- שינוי קו בנין של מגרשים 84, 57 על פי המסומן בתשריטי.
- שינוי בהוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11179חלק57, 84
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4224אזור תעשיה , רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות17/11/2010תאריך פרסום: 17/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6161. עמוד: 1140. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר03/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201001303/11/2010