שינוי קו בנין, רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 8156/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 8156/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי קו בנין

עיקרי הוראות התכנית:
- שינוי קו בניין בצד קדמי ואחורי
- קו בנין קדמי מ- 5 מטר ל- 4 מטר.
- קו בנין אחרוי מ - 5 מטר ל- 3 מטר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11184חלק101
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/09/2004תאריך פרסום: 13/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5329. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200400430/04/2004