שינוי קו בנין, רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 4224/ 39

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 4224/ 39
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קווי בנין עפ"י המסומן בתשריט מצב מוצע.

עיקרי הוראות התכנית:-
- קביעת קו בנין חד מצד המזרחי על פי הבניןה מוצע.
- קביעת קו בניןחדש בצד המערבי על פי הבניין המוצע.
- קביעת קו בנין חדש מצד הצפוני על פי הבנין המוצע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11179חלק10-13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4224אזור תעשיה , רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/11/2006תאריך פרסום: 26/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5599. עמוד: 663. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה ברשומות07/06/2006תאריך פרסום: 07/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5537. עמוד: 3535. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2006
פרסום להפקדה בעיתונים19/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200600530/05/2006