שינוי קו בנין, שכונת יפה נו, מעלות

תוכנית מנ/ מק/ 1105

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, שכונת יפה נו, מעלות
מספר: מנ/ מק/ 1105
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בנין בתחום החניה בלבד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתלימעלות-תרשיחאמעלות-תרשיחא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18407חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5419שכונת יפה נוף - מעלותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/06/2007תאריך פרסום: 24/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5680. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/03/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700330/03/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200600130/01/2006