שינוי קו בנין, שלומי

תוכנית מג/ מק/ 2004/ 90

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, שלומי
מספר: מג/ מק/ 2004/ 90
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין אחורי מ- 5 מטר ל- 0 מטר.
שינוי קו הבנין הצדדי לכיון שצ"פ מ- 4 מטר ל- 0 מטר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילשלומישלומי
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 24גבעת שלומישינוי
תוכניתג/ 13732הוספת אחוזי בניה - שנוי לג/במ/24שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/02/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה30/11/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2005
פרסום לאישור ברשומות22/08/2005תאריך פרסום: 22/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5428. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים10/07/2005
פרסום להפקדה ברשומות11/04/2005תאריך פרסום: 11/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5389. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים14/03/2005