שינוי קו בנין, שעב

תוכנית שג/ מק/ 05/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, שעב
מספר: שג/ מק/ 05/ 37
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין לפי מצב מוצע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילשעבשעב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19782חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6769שנוי לתקנון תכנית מתאר -שעבשינוי
תוכניתג/ 1933תכנית מתאר שעבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/06/2007תאריך פרסום: 24/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5683. עמוד: 3244. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/03/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/10/2006
פרסום להפקדה ברשומות28/06/2006תאריך פרסום: 28/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5546. עמוד: 4604. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700330/03/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200601030/10/2006