שינוי קו בנין, תכסית והרחבת דרך, כפר כנא

תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, תכסית והרחבת דרך, כפר כנא
מספר: 8/ מע/ מק/ 8588/ 43
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בנין לפי סעיף 62א(א)4
הרחבת תוואי דרך מאושרת מס' 75.
הגדלת תכסית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17396חלק87, 104, 106
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/07/2005תאריך פרסום: 31/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5421. עמוד: 3647. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה ברשומות21/03/2005תאריך פרסום: 21/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5381. עמוד: 2091. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2005
פרסום להפקדה בעיתונים04/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2005. עיתון: עיתון יומי.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500228/02/2005