שינוי קו בנין, תכסית ומס' קומות, יפיע

תוכנית 4/ מע/ מק/ 9607/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנין, תכסית ומס' קומות, יפיע
מספר: 4/ מע/ מק/ 9607/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי בקווי בניה.
2. שינוי באחוז בניה בקומה לא שינוי בסה"כ מותר.
3. תוספת קומה מעל המותר.
4. זכות מעבר.


עיקרי הוראות התכנית:-
א. שינוי קווי בניה - צד צפוני מ- 3.0 מטר ל- 2.00 מטר
צד דרומי מ- 3.00 מטר ל- 1.78 מטר
צד מערבי מ- 3.00 מטר ל - 1.90 מטר.
ב. שינוי אחוז בניה :-
בקומה א ( מפלס) 3.62 + מ- 42% ל- 52% .
ובקומה ג' במפלס 11.58 מ- 42% ל- 32% וללא שינוי בסה"כ המותר.

ג. תוספת קומה מעל המותר.
ד. זכות מעבר
זכות מעבר בחלקה 125/1 לטובת חלקה 108 ברוחב כניסה 3.00 וביציאה 2.00 מטר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16880חלק108125
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים02/05/2005
פרסום לאישור ברשומות19/01/2005תאריך פרסום: 19/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5360. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה ברשומות05/08/2004תאריך פרסום: 05/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5319. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/08/2004
פרסום להפקדה בעיתונים08/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200400701/08/2004