שינוי קו בנין

תוכנית גז/ מק/ 424/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קו בנין
מספר: גז/ מק/ 424/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין מ- 4 מ' ל- 2 מ' נקודתי ע"פ סעיף 62א(א)4 לחוק (אשור מצב קיים) כל בניה בעתיד חייבת להיות בקו בנין עפ"י תכנית הראשית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןנחלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6813חלק20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 424/ גשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/424/גשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/12/2003
פרסום להפקדה ברשומות27/11/2003תאריך פרסום: 27/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5250. עמוד: 1094. שנה עברית: התשסד .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200304631/12/2003