שינוי קו בנין

תוכנית 2/ מק/ 319

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קו בנין
מספר: 2/ מק/ 319
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקלה בשטח המותר לבניה בשיעור של 6%.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת, רח' חטיבת הנגב 32א'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40005חלק44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/09/2000תאריך פרסום: 27/09/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4924. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים03/08/2000עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה ברשומות25/01/2000תאריך פרסום: 25/01/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4846. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים24/11/1999עיתון: הצופה.