שינוי קו צדדי..... מ- 4.00 מ' ל- 0 בקומת קרקע ול- 2.70 בקומה נוספת

תוכנית על/ 475/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קו צדדי..... מ- 4.00 מ' ל- 0 בקומת קרקע ול- 2.70 בקומה נוספת
מספר: על/ 475/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו צדדי למגרש מס' 351, 352 מ- 4.00 מ' ל- 0 בקומת קרקע ול- 2.70 בקומה נוספת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודניר צבי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4231חלק351-352
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות25/09/1977תאריך פרסום: 25/09/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2370. עמוד: 60. שנה עברית: התשלח .
קבלת תכנית25/09/1977
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100814/09/2011