שינוי קווי בניה למצללות, יוקנעם עילית

תוכנית יק/ מק/ 297/ 02

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בניה למצללות, יוקנעם עילית
מספר: יק/ מק/ 297/ 02
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בניין למצללות והוראות בינוי בהתאם - לתחום מגורים בלבד.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי בקו בניין קדמי למצללה בתחום מגורים בלבד.
2. שינוי בקו בניין צידי למצללה בתחום מגורים בלבד.
3. שינוי בקו בניין אחורי למצללה בתחום מגורים בלבד.
4. הנחיות בינוי בהתאם.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיקנעם עיליתיקנעם עיליתיקנעם עילית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11072חלק10-11, 5051
11073חלק71
11079כל הגוש
11083כל הגוש
11084כל הגוש
11085חלק1
11086חלק32-341, 35
11092חלק63, 66, 69, 711-2, 6-9, 43
11093כל הגוש
11094חלק69, 128, 130, 132, 134
11095חלק6-10, 60-61, 66
11096חלק1-2, 2212-13, 15-21, 47, 50
11097כל הגוש
11098חלק55-58, 70, 85-86, 88, 108-109, 111-112, 119, 124, 147, 149-167, 171, 174, 176, 178, 180-20154, 72-73, 75-78, 117
11109חלק12
11110כל הגוש
11116כל הגוש
11450כל הגוש
11495חלק61, 70, 79-8026, 31, 33, 41-42, 45, 49, 58, 66, 68, 71, 73, 75
11496חלק17-18, 23, 25-26, 31, 33-35, 37, 40
11834חלק47-5811-16
11835חלק24-341-8, 19-23, 35
11866כל הגוש
12066כל הגוש
12088כל הגוש
12089כל הגוש
12090כל הגוש
12565כל הגוש
12567כל הגוש
12568כל הגוש
12569כל הגוש
12740כל הגוש
12741כל הגוש
12742כל הגוש
12774כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9680שכונת שער הגיא, יוקנעם עיליתכפיפות
תוכניתג/ במ/ 55(מחוז הצפון) ג / 1142 ב"מ מחוז חיפה. יקנעם דרום - אתר חרום.כפיפות
תוכניתג/ 297מתאר יוקנעם עליתכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/06/2012תאריך פרסום: 28/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6439. עמוד: 5005. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/03/2012
פרסום להפקדה ברשומות16/01/2012תאריך פרסום: 16/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6361. עמוד: 1986. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים23/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2011. עיתון: ידיעות אחרונות.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200312/03/2012