שינוי קווי בניין , כפר בלום

תוכנית גע/ מק/ 147

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בניין , כפר בלום
מספר: גע/ מק/ 147
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי קווי בנין באזור אשר ייעודו מגורים בתכנית ג/ 12933 כדי לאפשר הרחבת מבני מגורים הקיימים במועד הפקדת תכנית זו ומופיעים בתשריט תחום התכנית , בתחום ייעוד השטח למגורים בתכנית ג/ 12933 .

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בניין הקבועים בתכנית ג/ 12933 .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןכפר בלום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13492חלק2, 4, 11-12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12933כפר בלום - הרחבה קהילתיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/05/2007תאריך פרסום: 09/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5661. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה ברשומות06/12/2006תאריך פרסום: 06/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5603. עמוד: 830. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200601130/11/2006