שינוי קווי בניין , נצרת

תוכנית נצ/ מק/ 1063

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בניין , נצרת
מספר: נצ/ מק/ 1063
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
שינוי קו בניין .

עיקרי הוראות התכנית :
קו בניין בצד הדרום מערבי ובצד הדרום מזרחי ישונה כמצויין בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17825חלק82
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4952שכונת הגליל, אום קובי נצרתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700330/03/2007