שינוי קווי בניין , קבוץ געתון

תוכנית חא/ מק/ 2006/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בניין , קבוץ געתון
מספר: חא/ מק/ 2006/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
הגדרת קווי בנייה חדשים למגרשים המופיעים בנספח בינוי מחייב (באזור מגורים ב' עפ"י תכנית ג/ 13402 ) .

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי מרווחי בנייה אחוריים וצידיים .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגעתון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18329חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13402תכנית מפורטת לאזור מגורי חבריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700430/04/2007