שינוי קווי בניין , רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 4224/ 48

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בניין , רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 4224/ 48
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
שינוי קווי בניין .

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי קווי בניין צידי ואחורי לכוון שצ"פ - לפי תשריט .
שינוי קו בניה צידי מערבי ל- 2.80 מ' .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11179חלק26, 42-43, 58, 66, 72, 80-81
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4224אזור תעשיה , רמת ישישינוי
תוכניתג/ 4392שנויים בתקנון תוכנית מתארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/06/2008תאריך פרסום: 16/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5818. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר03/12/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200701403/12/2007