שינוי קווי בניין , שלומי

תוכנית מג/ מק/ 2006/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בניין , שלומי
מספר: מג/ מק/ 2006/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
שינוי קווי בניין .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילשלומישלומי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18316חלק35, 39-40, 59
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3500שכונה מערבית שלומישינוי
תוכניתג/ 5981הסדרת זכיות קרקע ובניה קטע ב'-שלומישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/2008תאריך פרסום: 30/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5825. שנה עברית: התשסח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/04/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר02/09/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800730/04/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200701002/09/2007