שינוי קווי בניין באזור המגורים בקיבוץ נחשולים

תוכנית חכ/ מק/ 8/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בניין באזור המגורים בקיבוץ נחשולים
מספר: חכ/ מק/ 8/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קוי בניין צידיים כלפי דרך מאושרת מ- 5 מ' ל- 0 מ', על מנת לאפשר הקמת בתי מגורים לאורכה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלנחשולים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10588חלק9, 11, 22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשח/ 8(חכ / 5) - נחשוליםשינוי
תוכניתחכ/ 5קיבוץ נחשוליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/09/2009תאריך פרסום: 30/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6002. עמוד: 58. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר08/07/2009
פרסום להפקדה ברשומות22/06/2009תאריך פרסום: 22/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5968. עמוד: 4486. שנה עברית: התשסט .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה513008/07/2009