שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט והגדלת תכסית - סכנין

תוכנית ג/ לג/ 12460/ 11/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט והגדלת תכסית - סכנין
מספר: ג/ לג/ 12460/ 11/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט והגדלת תכסית הבנייה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי קווי הבניין בהתאם למסומן בתשריט.
2. הגדלת תכסית הבנייה ל-50% במקום 40% בק. א' ובק. ב'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19322חלק21492, 96, 105, 215, 296
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12051הקמת שכונת מגורים בסכנין, באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', סכניןשינוי
תוכניתג/ לג/ 12460/ 06/ 13איחוד וחלוקה מחדש, סחניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/08/2012תאריך פרסום: 08/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6457. עמוד: 5719. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות18/08/2011תאריך פרסום: 18/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6283. עמוד: 6116. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים15/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101501/01/2012