שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט - ראמה

תוכנית בבכ/ מק/ 6759/ 11/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט - ראמה
מספר: בבכ/ מק/ 6759/ 11/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין סעיף 62א(א)4.

עיקרי ההוראות:
שינוי בקו בנין סעיף 62א(א)4.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםראמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18843חלק63
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6759שנוי בתקנון תכנית המתארשינוי
תוכניתג/ 983תכנית מתאר מס' 983 - ראמהשינוי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101501/01/2012