שינוי קווי בניין בחלקה 9 גוש 19317 , סח'נין

תוכנית גלג/ 12906/ 06/ 48

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בניין בחלקה 9 גוש 19317 , סח'נין
מספר: גלג/ 12906/ 06/ 48
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
הגדרת קווי בניין חדשים לפי המסומן בתשריט ולפי הקיים .

עיקרי הוראות התכנית :
הקטנת קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט .
קביעת הוראות בינוי ופיתוח .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19317חלק910, 12-13, 15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9619הרחבת הישוב שפר, שינוי למתאר.שינוי
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
תוכניתג/ 7514שינוי לתקנון תכנית המתאר - סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/2008תאריך פרסום: 15/05/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5805. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר09/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800109/01/2008