שינוי קווי בניין בעין הוד

תוכנית חכ/ מק/ 35/ יא

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בניין בעין הוד
מספר: חכ/ מק/ 35/ יא
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי בקווי הבניין הקבועים בתכנית.
קו בניין צידי מ- 4.0 מ' ל- 2.65 מ' ו- 1.90 מ' ו- 1.40 מ'.
קו בניין קדמי מ- 4.0 מ' ל- 0 ו- 1.15 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעין הוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11952חלק46
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחכ/ 35/ דעין הוד.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות07/05/2006תאריך פרסום: 07/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5525. עמוד: 3120. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/04/2006