שינוי קווי בניין ואיחוד וחלוקה , כפר כנא

תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 67

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בניין ואיחוד וחלוקה , כפר כנא
מספר: 8/ מע/ מק/ 8588/ 67
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
חלוקה ללא הסכמה ושינוי קווי בניין .

עיקרי הוראות התכנית :
חלוקת החלקה למגרשים ושינוי בקווי בניין והרחבת דרך .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםחלוקה ורישום
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17397חלק26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/04/2008תאריך פרסום: 06/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5791. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700729/07/2007