שינוי קווי בניין ואיחוד וחלוקה , רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 6659/ 49

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בניין ואיחוד וחלוקה , רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 6659/ 49
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
שינוי קווי בניה למדרגות עלייה בלבד וקביעת הוראות בינוי .

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי קווי בנייין למדרגות עלייה לקומה ב' בלבד - לפי תשריט בינוי .
הצעת בינוי מפורטת למתחם .
קביעת הוראות בניה בהתאם לתכנית הבינוי כולל פתרון חניות .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11181חלק1-2, 102, 134
11184חלק1, 5-6, 63-65, 120, 127
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6659שנוי יעודים שונים -רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/02/2008תאריך פרסום: 14/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5776. שנה עברית: התשסח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה24/12/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200701524/12/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700729/07/2007