שינוי קווי בניין והגדלת תכסית בחלקה 146 גוש 17783 באחוזת ברק

תוכנית יז/ מק/ 287/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בניין והגדלת תכסית בחלקה 146 גוש 17783 באחוזת ברק
מספר: יז/ מק/ 287/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בנין לפי מצב קיים לפי סעיף 62א(א)4 הגדלת תכסית, שינוי בהוראות בינוי כהקלה לפי סעיפים 62א(א)5,9.

עיקרי ההוראות:
שינוי קווי בניין לפי המסומן בתשריט, והגדלת תכסית מ-30% ל-50%.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלאחוזת ברק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17783חלק14656
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 287רובע דביר שמואל, שינוי לג / במ / 287.שינוי
תוכניתיז/ מק/ 287/ 11שינוי הוראות תכנית , אחוזת ברקשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/02/2012תאריך פרסום: 02/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6370. עמוד: 2374. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה ברשומות10/10/2011תאריך פרסום: 10/10/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6307. עמוד: 174. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/08/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101028/08/2011