שינוי קווי בניין והגדלת תכסית במגרש 31 גוש 10603 במושב שדה יעקב

תוכנית יז/ מק/ 211/ 06

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בניין והגדלת תכסית במגרש 31 גוש 10603 במושב שדה יעקב
מספר: יז/ מק/ 211/ 06
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בניין לפי סעיף 62 א(א)4.
הגדלת תכסית כשינוי בהוראות הבינוי בדרך של הקלה סעיף 62 א(א)5,9.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי קו בניין קדמי מ-5 מ' ל-3.19 מ' כמסומן בתשריט לתוספת בנייה.
2. שינוי קו בניין אחורי מ-6 מ' ל-3 מ' כמסומן בתשריט לתוספת בנייה.
3. קווי בניין צידיים 4 מ' ללא שינוי.
4. הגדלת תכסית מ-30% ל-35%.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלשדה יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10603חלק12-13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 211תוכנית מפורטת מושב שדה יעקבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/02/2012תאריך פרסום: 22/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6383. עמוד: 2838. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה ברשומות12/09/2011תאריך פרסום: 12/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6292. עמוד: 6506. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/08/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101028/08/2011