שינוי קווי בניין ותכסית - שדה נחום

תוכנית עמק/ מק/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בניין ותכסית - שדה נחום
מספר: עמק/ מק/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקווי בניין אחוריים.
שינוי בהוראות תכסית מותרת במגרש.

עיקרי ההוראות:
שינוי בקווי בניין אחוריים מ-6 מ' ל-3' עפ"י סעיף 62א(א)4.
הפרדת שטח תכסית המבנה מתכסית חניה מקורה עפ"י סעיף 62א(א)(5)

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינותשדה נחום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23282חלק4-65, 117-230, 253-256, 259-268, 270-271, 278-279, 288-289
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9266שכונת בנים - שדה נחום. שינוי למתאר, קיבוץ שדה נחוםשינוי
תוכניתג/ 16066רה תכנון שטח המחנה- קיבוץ שדה נחוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/11/2012תאריך פרסום: 04/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6492. עמוד: 774. שנה עברית: התשעג .
פרסום להפקדה ברשומות02/04/2012תאריך פרסום: 02/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6399. עמוד: 3318. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/03/2012
פרסום להפקדה בעיתונים24/02/2012תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200312/03/2012