שינוי קווי בניין ע"פ סעיף 62א(א)4

תוכנית גמ/ מק/ 5710/ 404

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קווי בניין ע"פ סעיף 62א(א)4
מספר: גמ/ מק/ 5710/ 404
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי הבניין הקבועים בתכנית ג/ 5710, ע"פ סעיף 62א(א)4 לחוק.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי קו בניין קדמי בדרך גישה מ-4 מ' ל-3 מ' ע"פ המצויין בתשריט.
2. שינוי קו בניין אחורי ל-2 מ' במקום 3'.
3. מתן לגיטמציה לקו בניין למבנים שנבנו בחריגה מהקבוע בתכנית המאושרת אך לא חודרים לתחום הדרך.
4. שינוי בהוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15330חלק2, 6-8, 114-5, 9, 21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5710תכנית מתאר כפר כמא.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/10/2012תאריך פרסום: 18/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6483. עמוד: 301. שנה עברית: התשעג .
פרסום להפקדה ברשומות02/04/2012תאריך פרסום: 02/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6399. עמוד: 3319. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/04/2012
פרסום להפקדה בעיתונים02/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200401/04/2012